Privacy- en cookieverklaring

Via mijn website www.laurensyogacoaching.nl verzamel ik persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Ik respecteer de privacy van de bezoekers van mijn website en zal daarom zorgvuldig met jouw gegevens om gaan. De door mij verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Wat doe ik met jouw gegevens?

De gegevens die jij zelf aanlevert en die worden verzameld worden voor deze doeleinden gebruikt:

 • het verlenen van toegang tot de website www.laurensyogacoaching.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de diensten en producten die Laurens Yogacoaching levert;
 • om contact met je op te nemen indien je hierom gevraagd hebt;
 • om contact met je te houden indien je diensten of producten afneemt bij Laurens Yogacoaching.
 • het kunnen informeren over diensten of producten die je afneemt of soortgelijke diensten en producten;
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten ten behoeve van de dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of ik dit op grond van de wet moeten of mag doen.

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

De door jouw verstrekte (persoons)gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Ik vind het belangrijk dat niemand anders bij jouw gegevens kan dan de personen die erbij horen te kunnen. Daarom maak ik gebruik van externe diensten voor opslag en e-mail waarbij de beveiliging professioneel is geregeld. De toegang tot deze systemen is ook beveiligd door beperkte toegang tot laptop en smartphone.

Nieuwsbrief

Ik bied een nieuwsbrief aan waarmee ik geïnteresseerden kan informeren over nieuws gerelateerd aan yoga, mijn bestaande en nieuwe lessen of andere ontwikkelingen binnen Pureple Yoga. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je heel eenvoudig jezelf kunt afmelden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op mijn website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrek je door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat de gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed weer te geven, om de gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken of om een zoekterm of filter te onthouden waarop wordt gezocht of gefilterd binnen de website.

Analytics cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google mij inzicht kan geven in hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om mij informatie over de effectiviteit van mijn campagnes te kunnen bieden. De informatie die ik daarbij verkrijg wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies wordt toestemming gevraagd?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die ik gebruik naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruik ik zelf, maar voor andere cookies schakel ik derde partijen in. Deze partijen handelen in mijn opdracht en ik bepaal wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Ik heb geen controle over die derde partijen en hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Hieronder hebben ik een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen ik naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je aan mij persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je mij een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar laurens@purepleyoga.nl.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Ik behoud het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van deze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je altijd een e-mail sturen aan laurens@laurensyogacoaching.nl.